drøm

Elsker du dig selv nok til at gå efter din drøm?

Når du bruger Kaizen og ved at det vil lykkes, så er dette spørgsmål langt sværere at svare “ja” til. Lær at gøre det alligevel.

Der er ikke noget så tilfredsstillende, som når noget ikke lykkes helt. Når det ikke bliver ligeså godt som i den perfekte verden. Og det er fordi, at du kan bevare det billede, du har af dig selv som en okay performer.

Rammerne for denne performer kan være faktisk ret god eller faktisk ret dårlig. Det ved du, der læser dette, hvordan det helt præcist forholder sig med dig.

Det er med denne bevidsthed om dit niveau i baghovedet holdt op mod den fantastiske grad af awesomeness, som din drøm er et udtryk for, der bestemmer, hvor svært eller let det er for dig at gå efter din drøm.

Jo mere du bruger Kaizen, jo sværere vil det blive at gå efter din drøm. Paradoksalt nok fordi Kaizen jo netop sørger for, at drømmen bliver realiseret. Men der i realiseringen ligger der en kraft, som er større end noget andet.

I starten er det bare ren logik. Der er en mekanisme, der gør det svært eller hårdt for dig at realisere din drøm, den undgår du og så lykkes det.

Men som den erfaring bundfælder sig i din krop, i hver en celle, opstår der en lettelse, en tryghed og en begejstring, som kan tage vejret fra selv den mest garvede lykkemarie, der ikke bruger Kaizen, eller bruger Kaizen ubevidst. Så kan det at rumme lykkefølelsen blive et projekt i sig selv.

Men for at vende tilbage til spørgsmålet. Det er et trick. Den drøm du kan sige, at du (næsten) elsker dig selv nok til at realisere ved hjælp af Kaizen, den får du gået efter, fordi den overholder Kaizen og den får du realiseret. Realiseringen af andre drømme kan komme lidt senere.

Uanset hvor du står henne i livet, så vil du altid elske dig selv nok til at gå efter en eller anden drøm. For det er i grunden fuldstændig ligegyldigt, hvor lille og ubetydelig den måske er. Du vil realisere den. Og det vil give dig blod på tanden. Navnligt fordi det også var let og ustressende at gøre det.

Og lige pludselig en dag nogle måneder senere vil du stå med et væsentligt forbedret liv og med en helt ny kærlighed til dig selv, fordi du har ladet dit sande væsen blomstre.

Så det egentlige spørgsmål er. Elsker du dig selv nok til at gå efter den drøm?

Og svaret på det spørgsmål er, at hvis du hver gang du har realiseret en drøm, siger “ja” til den næste også, så vil du i sidste ende have svaret “ja” til dette spørgsmål også.

At skulle opgive rollen som drømmer, når lykken er let at få

Kaizen: Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT

succesforskrækkelse

Hvad du skal stille op med succesforskrækkelsen

Succesen er indkodet i dig. Den er en del af dit væsen. I stedet så valgte du faren.

Hvis du bare én gang blev udsat for en fare og ikke reagerede, så ville det være ude med dig. Derfor går dit faresignal i gang hver gang, der er en fare.

De fleste gange er der ingen farer. Ikke andet end hvordan din krop reagerer. Med stresshormoner, adrenalin og frygt. Men den gør det kun for at beskytte dig. For at du kan bekæmpe faren.

Når du ikke er i fare eller tvinger faren frem ved at gå ud af din komfortzone, så fungerer du perfekt. Faktisk er du mere vandt til at udsætte dig for fare, så du ikke i samme grad er opmærksom på stressruset. Hvornår det starter, og at det overhovedet er startet.

Derfor så bliver forbliver illusionen om ubesværet succes også en drøm. Lige indtil du gør drømmen til virkelighed ved at bruge Kaizen, der sikrer dig at du altid handler inden for din komfortzone. Og succesen så vælter ind over dig som noget, der er for godt til at være sandt. Det er bare det, at det er sandt. Du har bare ikke kendt til det.

Og så står du der i din succesforskrækkelse, lammet af skønheden ved din ubesværede succes, lammet af synet af dit naturlige selv, som du har ladet komme frem og blomstrer op i din respekt og accept af kroppen, så den kunne give dig det du allermest ville have i verden og som du troede aldrig skulle blive dit.

Lige der må du favne dig selv. Lige der må du sætte farten endnu mere ned, men stadig fortsætte med at bruge Kaizen. Divider, træk fra, lav dagens handling om til noget, som dårligt kan betegnes som værende en handling.

For lige der møder du dig selv i succesforskrækkelsen uden at få den gjort til en fare, som du straks forsøger at bekæmpe, ved at tvinge dig ud af situationen, ved at holde op med at bruge Kaizen og være det smukke lette succesvæsen du er.

Hvem er du når du let kan alt? 

Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT

tillid

Derfor kan du øjeblikkeligt læne dig tilbage i tillid

Det er langtfra umuligt, at også du skulle kunne læne dig tilbage i tillid med hele dit liv, uden det er svært eller du skal lave om på dig selv.

Der hvor du er lige nu, der ønsker du bare, at du kan favne letheden, pengene, flow og luksus på stedet, og ikke køre rundt i for meget der skal nås og en følelse af hele tiden at mangle noget.

Mange vil fortælle dig, at vejen derhen kræver en vis indsats og en vis mængde penge, fordi du behøver hjælp af nogen ude fra.

Men svaret ligger i dig selv.

Og det skal forstås på to måder.

For det første er det din intuition hvisker til dig altid let for dig at gøre. Det skyldes, at det der er let for dig at gøre, afspejler den autentiske udgave af dig i sin mest rene form.

Så du behøver ikke knokle rundt i, hvordan du realiserer hele lovprisningen af at “det er vigtigt at du er dig selv.” Gør det din intuition hvisker, for det er altid det, der føles let.

Og når det føles let, så er du DIG. Helt autentisk. Ingen besværligheder omkring at realisere det her.

Idet du er autentisk, vil du tiltrække det, som er dig. Det der harmonerer og støtter dig allerbedst i den version af dig du er lige nu. Og du er dermed støttet på din vej videre i livet. Du kan læne dig tilbage i tillid til, at alt er, som det skal være og som du har brug for at det er, og som du mere eller mindre bevidst ønsker det skal være.

Heri ligger en guldgrube af feedback, som du kan kigge på og arbejde videre fra, hvis den ikke helt matcher, der hvor du ønsker at være. Men nu ved du, hvor du vil hen.

På den anden side ligger tilliden til det gode liv helt dybt i dig i respekten for din krop. Respekten for at det du arbejder hen imod, skal foregå på en sådan måde, så din krop kan stille sine bedste redskaber til rådighed for dit arbejde og ikke lukke ned.

Hermed sikrer du at det potentiale for succes, der er indbygget i den fine måde din krop er bygget på, rent faktisk også bliver realiseret. Fordi din virkelighed sikret af din autenticitet, viser dig hvor du vil hen. Vælg at gå derhen mens du bevarer respekten for din krop, og så kan du læne dig trygt tilbage i tillid til, at dit liv vil blive ligeså godt, som du drømmer om at det skal blive.

Fordi når du respekterer din krop ved at bruge Kaizen, den naturlige og stressfrie måde at handle på, vil du nå dit mål. Uanset hvad.

Når du så bruger Kaizen til at opgradere dine manifesteringsindsats med, så bliver det virkelig fortræffeligt. Så bliver det søde liv langt lettere at opnå, end du havde turde drømme om.

Den stressfrie handlemåde Kaizen og manifestering: De fantastiske fordele

Kaizen: Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT

 

manifestering

Kaizen og manifestering: De fantastiske fordele

Det er helt vildt, hvad disse to redskaber kan hver for sig, men kombinerer du dem, bliver du en sand tryllefe.

Hvis du er en af dem, der synes, at manifestering er svært eller får hele grundkonceptet galt i halsen, så har du fundet det helt rigtige blogindlæg.

Manifestering er så begejstrende og euforisk et redskab – også fordi det bliver fremstillet som værende et – hvilket det er – men det skaber en blokering i din krop, som tager glansen af det.

Euforien omkring det får dig ofte til at gå efter store og gloriøse drømme, inden for alle de nuancer af aktiv manifestering du har lært. Og det lykkes måske også for dig, men er du klar over, at du dermed udsætter din krop for stress?

Måden du peser realiseringen frem, stresser dig, idet du gennem din kampklare manifesteringsfremmarch udløser kamp-og-flugt-reaktionen, idet du bevæger dig uden for din komfortzone og og dermed handler imod din krops natur.

Den faktiske realisering af dit mål stresser dig også, fordi det ligger et godt stykke udenfor din komfortzone, og du måske endda har været så effektiv en tryllefe, så din krop ikke har kunnet følge med.

Den skal nemlig have tid og ro til at vænne sig til forandringen, og det kan den ikke med så stor en forandring. Det er derfor, du går bagover i begejstring, ikke kan rumme det, ja nærmest må tage fri eller smovse på en cafe, mens du overstadigt skriver om det på Facebook.

Fordi din krop er blevet enormt stresset af den store forandring, du har udsat den for i den gode manifesterings tjeneste.

Det var det gode liv, du ville manifestere, men det skete på bekostning af din krop. Og til gavn for endnu mere stress i dit liv.

Når du bruger Kaizen til at afbalancere din manifesteringsfremmarch, så vil du undgå at udløse kamp-og-flugt-reaktionen undervejs, og du vil vælge mål som i højere grad matcher, der hvor du (næsten) er, og derfor ikke gør dig stresset, når de materialiserer sig.

Lad være med at betale manifesteringens pris i form af øget stress i dit liv – når du ikke behøver det.

Fordi du har Kaizen.

Kaizen og manifestering: De 2 bedste måder de kan supplere hinanden på

Kaizen: Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT

supplement

Kaizen og manifestering: De 2 bedste måder de kan supplere hinanden på

De konkrete handlinger overfor tiltrækning af energi. Hver især to kraftfulde redskaber men hvad sker der, hvis vi undersøger, hvordan de bedst kan hjælpe hinanden?

Først og fremmest så kræver det at nå et mål af og til viden, du ikke besidder. Her er manifestering et behageligt varmt vindpust, så du er fri for mere aktivt at gå ud og bladre igennem et bibliotek.

Og lad os kigge på det omvendt. Manifestering handler meget om progression, at få manifesteret det skønne, eller i hvert fald noget der er bedre end sidst. I denne process og med manifestering som redskab kommer du ofte til at “springe” for langt. Jeg ser det igen og igen.

Måske lykkes du med at manifestere det ekstra skønne, men når det så kommer, så slår det dig faktisk ud. Du bliver overvældet, selvom det er skønt. Og det er fordi – og jeg siger det gerne igen – at det skønne også er en forandring, der kan aktivere din krop på den uheldige måde.

Så derfor er Kaizen et godt supplement, når det kommer til manifestering.

Og husk nu, at der er ingen grund til at gå i panik her. De er begge garanter for, at det du arbejder på, bliver til virkelighed. Men hvis du begynder at blive bitter over, at Kaizen til at starte med tager noget af farten af hen mod målet. Så husk at det blot er en illusion. Senere vil det gå rigtigt stærkt.

Og hvis du tænker, at så kan du roligt gå i panik omkring at bruge manifestering som supplement, fordi det er så abstrakt og uhåndgribeligt redskab at blive trænet i, så kan jeg også berolige dig. For det er kun en del af dit mål, du skal bruge redskabet til. Så opgaven bliver ikke så overvældende. Du skal blot bede om den lille men vigtige information, som du mangler, og så vil den komme til dig.

Kaizen og manifestering: Kan Kaizen klare sig uden mnifestering? 

Kaizen: Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT

huske

7 måder at sikre implementeringen af det stressfrie og succesfulde liv fremover

Du har fået for vane at gøre dig selv stresset og ikke specielt succesfuld. Det er en fatal fejl, for vanen er menneskets natur og den der kan bringe dig succes og ikke mindst et stressfrit liv.

For at dette kan blive din virkelighed, er det dog yderst vigtigt, at du husker at have en vane. Vanen er det ønskede mål eller projekt, som du har sat dig for at realisere. Det kan sagtens lykkes stressfrit og med større succes end du tror, hvis du gør de handlinger, der kræves for at nå det til en lille (gentagende) handling hver dag. Med andre ord en vane.

Dette er nok den største udfordring jeg møder hos kvinder og mænd, der gerne vil have resultatet, men falder i med Kaizens specielle vanemæssige natur.

Og derfor får du her 7 måder, hvorpå du kan sikre dig at huske at arbejde på dit mål hver dag (/at lave kaizen):

  1. Lav din lille handling på et bestemt tidspunkt hver dag
  2. Kobl din lille handling op på en anden vane, du har i forvejen
  3. Sæt en post-it op med målet et relevant sted i dit hus
  4. Mærk ind i hjertet, hvor målet er
  5. Ær dit indre barn
  6. Sæt en alarm
  7. Skriv det ned i din kalender

Selv er jeg stor fan af nummer 4, fordi jeg ikke er et ordensmenneske. Men du ved bedst, om du er et ordensmenneske eller ej. Så vælg det, der føles lettest for dig.

Under overfladen og disse 7 punkte, så ligger der et centralt aspekt, som gør hele forskellen. Og det er om du vælger at mærke, at du er i live hver dag. Om du vælger at mærke dine drømme og mål hver dag.

Når du gør det, så husker du, så får du lavet den lille handling, vanen lever, resultatet kommer og ikke mindst – du kan mærke at du lever.

De to vigtigste grunde til at Kaizen spænder ben for dig

Kaizen: Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT

fristelse

Kan du undgå denne fristelse er du sikret et stressfrit og succesfuldt liv

Energien er vendt drastisk her fra udrensningens år i 2016 til ideernes år i 2017. Alle vil have dig til at at sætte mål, gå i gang og omfavne den handlekraftige energi, der er til stede her i januar.

Men jeg vil godt gå imod strømmen og sige “Vent! Stop!”

Fordi hopper du med på den vogn, så gør du dig selv stresset.

Det sker hvis du springer med på vognen om at sætte dig en masse mål for året nu. Dem alle sammen, de store og gloriøse, de mellemstore, dem der virkelig giver et jump i sjælen og hvor du tænker, at i år skal det være.

For bare ved at tænke på hvor stort og fantastisk målet er, kan du blive stresset.
Og bare ved at tænke på alt det der skal gøres, for at du når i mål, så bliver du stresset.

“Nej, jeg bliver bare begejstret eller spændt” tænker du måske så. Ja, måske, men grænsen mellem at blive spændt og stresset er hårdfin. Og det var ikke stresset du ville starte året ud med at være, det ved jeg.

Ryger du over i planlægning og spekulationer og planer omkring, hvordan målet så skal realiseres, så er løbet kørt. Med mindre du holder dig til nogle få delmål og at tænke et øjeblik over, hvilken lille ting du i dag kan gøre for at nå dit mål.

Du må med andre ord undgå den fristelse det er at springe ud i en hel masse stort – for store drømme, for store skridt, for meget på en gang. For ellers så bliver du stresset. Og når du er stresset, så fungerer din krop ikke optimal,t og den succes du oplever, er kun en falmet udgave af den, du er i stand til at opnå, hvis du respekterer din krops grænser.

“Jamen, det er da bare den der energirus og energidrive man skal føle, hvis man rigtigt vil have lavet noget.”

Nej. Det er hvad vi i vores kultur er opdraget til at tænke, men det er faktisk lige netop, når du mærker den, at du er stresset. Uanset hvor lidt eller meget vild den følelse er. Følelsen må kun være “fint, så fik jeg lige lavet den lille ting.” Er den vildere end det, så er du stresset set fra din krops synspunkt.

Hvad vælger du for starten af det nye år? Og for dit liv fremadrettet?

Valget om lykke handler om noget helt andet

Kaizen: Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT

selvstændighed

Kaizen og manifestering: Kan Kaizen klare sig uden manifestering?

Jeg har besluttet at lave en kort række blogindlæg om den forunderlige sammenhæng mellem Kaizen og manifestering. Efterhånden som svarene dukker op, vil flere indlæg i denne række blive udgivet, men i dette indlæg vil jeg undersøge det spændende spørgsmål: Kan Kaizen stå distancen uden manifestering og det personlige arbejde, der altid ligger til grund for ens grad af manifesteringsevner?

Som ved ethvert arbejde med at nå et mål står du med dit Kaizen-projekt med den samme udfordring omkring, at du ikke altid ved, hvad næste skridt eller delmål er. Du kender ikke hele vejen. Her løser Kaizen selv udfordringen langt hen af vejen, idet særligt et af de seks Kaizen redskaber formår at sætte fut i din kreativitet, som så kommer op med flere mulige veje og løsninger.

Nogle gange vil projektet kræve manifestering, f.eks. hvis du ønsker at lave et projekt, men ikke aner hvordan du gør. Her kan det være nyttigt at manifestere en opskrift, men du har selvfølgelig også altid det valg at søge og finde opskriften fuldstændig efter Kaizen. Det sidstnævnte er dog nemmere ved konkrete mål (chiagrød med hindbær og skyr) end ved abstrakte (ønsket om at spise sundere morgenmad.)

Der hvor det dog kan blive svært for dig, er, hvis du kommer til at sætte et mål, der ligger for langt uden for din komfortzone, dvs. hvor du ikke kan rumme dets realisering, heller ikke hvis du på vejen derhen arbejder med denne modstand. Denne modstand, som blot er et tegn på at du ikke er hvor du ønsker at være i din personlige udvikling, kommer typisk i starten af et projekt og er derfor et tegn på, at din ønskede forandring er for stor.

Men den kan også komme i slutningen af et projekt. Her kan Kaizen hjælpe med at trække projektet lidt i langdrag, så du kan nå at rumme, at projektet bliver realiseret. Eller du står tilbage med førnævnte problemstilling, og kan i sidste konsekvens blive nødt til at droppe det, fordi du ikke kan rumme sejren.

Ud fra disse betragtninger om Kaizen kan følgende iagttagelser af de samme tilfælde blot set i manifesteringens lys gøres.

Skal jeg være grov, må jeg sige, at når du sætter dig et (Kaizen) mål, så har du i princippet lavet en manifesteringshandling, idet du har sagt til universet, det her kunne jeg godt tænke mig blev realiseret. Så i dette tilfælde er det et spørgsmål om perspektiv, om du laver Kaizen, eller manifesterer (ask.)

Med hensyn til ikke at kende vejen er manifestering et oplagt redskab til at fylde de ukendte skridt ud med, men igen, det er ikke nødvendigt. Det kan Kaizen godt selv klare. Er målet abstrakt eller kræver det indsamling af viden, er anskaffelsen af denne sjovest at sikre dig ved hjælpe af manifestering, men det er ikke et krav for at lykkes med målet.

Har du derimod sat dig et for stort mål, som sætter din personlige udvikling i et dårligt lys, fordi du ikke er der, hvor du kan manifesterer det, der kommer du helt til kort. Du kan vælge at presse dig selv igennem en si, trodse kroppen og bare lægge alle kræfter i så din personlige udvikling kommer springet videre, og dine manifesteringsevner dermed er opgraderet til at kunne manifestere det ønskede.

Det er at manifestere på den hårde måde, og det stik modsatte af den måde jeg praktiserer og kan stå inde for manifestering og dets sikre resultater på. Her kan du altså komme ud i store frustrationer, hvis ikke du passer på, men uanset om du praktiserer den hårde eller den lette måde at manifestere på, så er den ikke nødvendig i forhold til Kaizens grundlæggende logik, om at 1+1+1+1+1+1 osv. i sidste ende må give 100. Altså at dit mål er nået.

Du burde ikke møde modstand til slut, når du kan se dit mål krystallisere sig og få fast form i virkeligheden, men mange oplever det dog alligevel, og det skyldes igen, at de har sat sig et for stort mål. Kaizen har ikke brug for manifestering her men blot vanens magt, så det sikres, at det lille skridt bliver foretaget hver dag under den lange tid, som det tager at realisere målet.

Den opgivende udsigt behøver dog ikke manifesteringens begejstrede ånd, idet Kaizen ikke blot sikrer et dagligt boost, men også at du kan tage større skridt efter lidt tid, hvorfor farten bliver sat op til gavn for bevarelsen af optimismen og dedikationen undervejs.

Efter denne gennemgang af de 5 overordnede problemer som opstår på vejen mod et mål, kan det altså konkluderes, at Kaizen godt kan klare sig uden manifestering.

Kaizen: Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT

offerrollen

Vejen fra offerrollen til ansvarsrollen starter når du begynder at bruge Kaizen

Åh hvor er det altså bare møgirriterende at få at vide. At du skal give ud for at få godt tilbage. At du skal tage ansvar for det ene og det andet, og din energi er bare overhovedet slet ikke til det. At gå fra offerrollen (det er omstændighedernes eller de andres skyld) til ansvarsrollen (jeg skaber selv mit liv) er en stor opgave, men det er faktisk den du påtager dig og går igennem med lethed, når du går i gang med Kaizen.

Selvfølgelig bruger du allerede tid nu på ting, der betyder noget for dig. Aspekter af dit liv som du har valgt at sætte ind overfor. Men her er offerrollen tricky som bare pokker – du må sætte ind og tage kampen op med den inden for hver eneste aspekt af dit liv (som du er utilfreds med) for at blive den kvit.

Og hvis du sidder og tænker, at det føles som om, at jeg lige har banket dig synder og sammen, så er det ikke meget ved siden af. Det var præcis sådan jeg følte det, da jeg stod i et koldt hus, uden meget søvn, med en datter der skulle bæres rundt, fordi hun ikke kunne gå, problemer med huset, rod i økonomien – ja kort sagt bare virkelig ingen energi.

Men så gør du følgende. Også selvom din situation er anderledes end min eller måske knap så håbløs.

Du tager en dyb indånding, og lader lige smerten falde lidt til ro indeni. Og så tager du en af de ting på din top tre liste, som du virkelig gerne vil have gjort noget ved nu, som dræner dig uendeligt meget, men som du ikke orker at gøre noget ved.

Og så gør du bare en lille ting ved den i dag. Bare lige et par minutter. Det har du energi til trods alt.

Og så er du i gang med at ændre på forholdene, komme ud af offerrollen og over i ansvarsrollen (som du orker fordi det er så let!) og at lave Kaizen. Hvilket giver højt selvværd, høj selvtillid, fred, overskud, energi og succes på én og samme gang.

Kort sagt – med at give dig selv et ordentligt skud økologisk livskvalitet.

Hvordan du bliver modig fra den ene dag til den anden

Kaizen: Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT

frygt

Derfor findes frygten for succes ikke

Udgangspunktet er tanken omkring, at det ikke så meget er frygten for at fejle, der driller men nærmere frygten for succes. Men der er ingen grund til at stoppe der, når det ikke behøves.

Tænker du at du netop har brug for at stoppe der, fordi du har brug for at frygten s k a l sætte ind, ellers er det ikke succes, så kan du bare stoppe med at læse videre.

Men ellers er der en tanke, som trænger sig på. Nemlig den at frygten for succes slet ikke findes.

Et træ vil strække sig ligeså smukt og langt ud, som dets livskraft tillader det. Det vil gøre det i den udstrækning, som er kendetegnende for dens art og for lige netop det træ. Med en påvirkning udefra af næring i jorden, sol og vand.

Du er ikke spor anderledes.

Som træet vil du vokse og gro og folde dig ud, fuldstændig som din livskraft og art bebudede, at det var meningen. Du vil være påvirket af dine omgivelser og mulighederne for trivsel omkring dig, men du vil stå der ligeså smukt som træet i al din pragt og glans.

Som træet ikke er bange for at blive højt og stort, således er du af natur ikke bange for succes.

Du bliver først bange for succesen, når du bryder med din naturlige måde at få succes på og lukker angsten ind.

Så den eneste grund til at frygten for succes synes så reel, er fordi du og i det hele taget den vestlige verden er gået væk fra den menneskelige natur, når det kommer til bestræbelserne på at opnå succes. Dels bliver den naturlige måde at opnå succes på fraviget, dels den bedste grad af succes at gå efter.

Du har derfor et valg om, hvorvidt frygten for succes skal være en del af dit liv eller ej.

Fra problem til Kaizen

Kaizen: Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT