Opskriften på Kaizen

Opskriften på Kaizen består af 7 ord og de kommer her.

De 7 ord: Start tidligt og gør lidt hver dag.

Hele essensen ved at lave Kaizen er at sikre, at du bliver inden for din komfortzone, når du handler. De vigtigste grunde til hvorfor det er en god ide bliver nævnt her.

En ting er at næsten alle dine mål ligger uden for din komfortzone, en anden ting er at den dominerende måde at handle på i vores kultur også gør det.

Når du handler uden for din komfortzone, så bliver kroppen straks fyldt med energi, stress og frygt. Det er fordi kroppen her slår over i sit overlevelsesgear. Det sker helt automatisk, men det du kan gøre, er at lave Kaizen og dermed sikre dig at du bliver inden for din komfortzone når du handler, – hermed undgår du at aktivere overlevelsesgearet.

Når du er i din komfortzone, så er du i dit trivselsgear, hvor din kreativitet og fornuft kan blomstre frit og hvor du dermed også lettest og hurtigst får klaret din (del)opgave. Foruden det åbenlyse faktum, at du slipper for at føle dig stresset og for at mærke frygt.

Opskriften på Kaizen kan deles op i 3 dele og hver del beskrives herunder.

Den første del “start tidligt” er især møntet på mål og projekter, der har en fast deadline. Det kan være opgaver under en uddannelse, noget der skal klares inden en ferie og lignende. Her er det vigtigt at starte med at arbejde dig hen mod målet tidligere end du plejer.  Andre mål som f.eks. at tabe sig eller spise sundere har ikke på samme måde nogen fast deadline og her vil denne del af opskriften ikke kræve din opmærksomhed.

Den anden del af opskriften “gør lidt” er enormt essentiel. Med “lidt” menes der 1-2 minutter, og med særligt svære opgaver endda ned til så lidt som 15 sekunder. Vi er alle forskellige, så præcis hvornår dit overlevelsesgear sætter ind er individuelt, men da det gælder om ikke at aktivere det, er det bedre at gøre lidt mindre end hvad du tror du kan klare. Det er derfor meget vigtigt, at du som udgangspunkt holder dig til de 1-2 minutter. Er du i tvivl om hvad det bedste tidsperspektiv er for dig, så rådfør dig med mig.

Den sidste del af opskriften “hver dag” er også meget afgørende. “Hver dag” betyder hver dag, dvs. også om søndagen, hvor du skal en hel masse, mandag når du er træt og fredag, når du skal i byen. Men fordi det kun drejer sig om 1-2 minutter får du det gjort uanset hvor travlt du har eller hvor lidt energi du har. Hermed sikres det, at der sker fremskridt i projektet hver dag.

Følger du opskriften på Kaizen vil du ikke kun nå dit mål, uanset hvad det er eller hvem du er. Efter lidt tid vil din arbejdsindsats også føles meget lettere end i starten og du kan bruge mere end 1-2 minutter om dagen uden at det “generer”. Det er fordi hjernen vænner sig til den nye handling du udsætter den for og fordi den dermed fungerer 100% kan den passe sit arbejde og det gør den ved at  opbygge programmet “ny handling,” hvilket giver denne effekt.

Så får du realiseret din drøm!

God fornøjelse!