Indlæg

manifestering

Kaizen og manifestering: De fantastiske fordele

Det er helt vildt, hvad disse to redskaber kan hver for sig, men kombinerer du dem, bliver du en sand tryllefe.

Hvis du er en af dem, der synes, at manifestering er svært eller får hele grundkonceptet galt i halsen, så har du fundet det helt rigtige blogindlæg.

Manifestering er så begejstrende og euforisk et redskab – også fordi det bliver fremstillet som værende et – hvilket det er – men det skaber en blokering i din krop, som tager glansen af det.

Euforien omkring det får dig ofte til at gå efter store og gloriøse drømme, inden for alle de nuancer af aktiv manifestering du har lært. Og det lykkes måske også for dig, men er du klar over, at du dermed udsætter din krop for stress?

Måden du peser realiseringen frem, stresser dig, idet du gennem din kampklare manifesteringsfremmarch udløser kamp-og-flugt-reaktionen, idet du bevæger dig uden for din komfortzone og og dermed handler imod din krops natur.

Den faktiske realisering af dit mål stresser dig også, fordi det ligger et godt stykke udenfor din komfortzone, og du måske endda har været så effektiv en tryllefe, så din krop ikke har kunnet følge med.

Den skal nemlig have tid og ro til at vænne sig til forandringen, og det kan den ikke med så stor en forandring. Det er derfor, du går bagover i begejstring, ikke kan rumme det, ja nærmest må tage fri eller smovse på en cafe, mens du overstadigt skriver om det på Facebook.

Fordi din krop er blevet enormt stresset af den store forandring, du har udsat den for i den gode manifesterings tjeneste.

Det var det gode liv, du ville manifestere, men det skete på bekostning af din krop. Og til gavn for endnu mere stress i dit liv.

Når du bruger Kaizen til at afbalancere din manifesteringsfremmarch, så vil du undgå at udløse kamp-og-flugt-reaktionen undervejs, og du vil vælge mål som i højere grad matcher, der hvor du (næsten) er, og derfor ikke gør dig stresset, når de materialiserer sig.

Lad være med at betale manifesteringens pris i form af øget stress i dit liv – når du ikke behøver det.

Fordi du har Kaizen.

Kaizen og manifestering: De 2 bedste måder de kan supplere hinanden på

Kaizen: Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT

supplement

Kaizen og manifestering: De 2 bedste måder de kan supplere hinanden på

De konkrete handlinger overfor tiltrækning af energi. Hver især to kraftfulde redskaber men hvad sker der, hvis vi undersøger, hvordan de bedst kan hjælpe hinanden?

Først og fremmest så kræver det at nå et mål af og til viden, du ikke besidder. Her er manifestering et behageligt varmt vindpust, så du er fri for mere aktivt at gå ud og bladre igennem et bibliotek.

Og lad os kigge på det omvendt. Manifestering handler meget om progression, at få manifesteret det skønne, eller i hvert fald noget der er bedre end sidst. I denne process og med manifestering som redskab kommer du ofte til at “springe” for langt. Jeg ser det igen og igen.

Måske lykkes du med at manifestere det ekstra skønne, men når det så kommer, så slår det dig faktisk ud. Du bliver overvældet, selvom det er skønt. Og det er fordi – og jeg siger det gerne igen – at det skønne også er en forandring, der kan aktivere din krop på den uheldige måde.

Så derfor er Kaizen et godt supplement, når det kommer til manifestering.

Og husk nu, at der er ingen grund til at gå i panik her. De er begge garanter for, at det du arbejder på, bliver til virkelighed. Men hvis du begynder at blive bitter over, at Kaizen til at starte med tager noget af farten af hen mod målet. Så husk at det blot er en illusion. Senere vil det gå rigtigt stærkt.

Og hvis du tænker, at så kan du roligt gå i panik omkring at bruge manifestering som supplement, fordi det er så abstrakt og uhåndgribeligt redskab at blive trænet i, så kan jeg også berolige dig. For det er kun en del af dit mål, du skal bruge redskabet til. Så opgaven bliver ikke så overvældende. Du skal blot bede om den lille men vigtige information, som du mangler, og så vil den komme til dig.

Kaizen og manifestering: Kan Kaizen klare sig uden mnifestering? 

Kaizen: Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT

selvstændighed

Kaizen og manifestering: Kan Kaizen klare sig uden manifestering?

Jeg har besluttet at lave en kort række blogindlæg om den forunderlige sammenhæng mellem Kaizen og manifestering. Efterhånden som svarene dukker op, vil flere indlæg i denne række blive udgivet, men i dette indlæg vil jeg undersøge det spændende spørgsmål: Kan Kaizen stå distancen uden manifestering og det personlige arbejde, der altid ligger til grund for ens grad af manifesteringsevner?

Som ved ethvert arbejde med at nå et mål står du med dit Kaizen-projekt med den samme udfordring omkring, at du ikke altid ved, hvad næste skridt eller delmål er. Du kender ikke hele vejen. Her løser Kaizen selv udfordringen langt hen af vejen, idet særligt et af de seks Kaizen redskaber formår at sætte fut i din kreativitet, som så kommer op med flere mulige veje og løsninger.

Nogle gange vil projektet kræve manifestering, f.eks. hvis du ønsker at lave et projekt, men ikke aner hvordan du gør. Her kan det være nyttigt at manifestere en opskrift, men du har selvfølgelig også altid det valg at søge og finde opskriften fuldstændig efter Kaizen. Det sidstnævnte er dog nemmere ved konkrete mål (chiagrød med hindbær og skyr) end ved abstrakte (ønsket om at spise sundere morgenmad.)

Der hvor det dog kan blive svært for dig, er, hvis du kommer til at sætte et mål, der ligger for langt uden for din komfortzone, dvs. hvor du ikke kan rumme dets realisering, heller ikke hvis du på vejen derhen arbejder med denne modstand. Denne modstand, som blot er et tegn på at du ikke er hvor du ønsker at være i din personlige udvikling, kommer typisk i starten af et projekt og er derfor et tegn på, at din ønskede forandring er for stor.

Men den kan også komme i slutningen af et projekt. Her kan Kaizen hjælpe med at trække projektet lidt i langdrag, så du kan nå at rumme, at projektet bliver realiseret. Eller du står tilbage med førnævnte problemstilling, og kan i sidste konsekvens blive nødt til at droppe det, fordi du ikke kan rumme sejren.

Ud fra disse betragtninger om Kaizen kan følgende iagttagelser af de samme tilfælde blot set i manifesteringens lys gøres.

Skal jeg være grov, må jeg sige, at når du sætter dig et (Kaizen) mål, så har du i princippet lavet en manifesteringshandling, idet du har sagt til universet, det her kunne jeg godt tænke mig blev realiseret. Så i dette tilfælde er det et spørgsmål om perspektiv, om du laver Kaizen, eller manifesterer (ask.)

Med hensyn til ikke at kende vejen er manifestering et oplagt redskab til at fylde de ukendte skridt ud med, men igen, det er ikke nødvendigt. Det kan Kaizen godt selv klare. Er målet abstrakt eller kræver det indsamling af viden, er anskaffelsen af denne sjovest at sikre dig ved hjælpe af manifestering, men det er ikke et krav for at lykkes med målet.

Har du derimod sat dig et for stort mål, som sætter din personlige udvikling i et dårligt lys, fordi du ikke er der, hvor du kan manifesterer det, der kommer du helt til kort. Du kan vælge at presse dig selv igennem en si, trodse kroppen og bare lægge alle kræfter i så din personlige udvikling kommer springet videre, og dine manifesteringsevner dermed er opgraderet til at kunne manifestere det ønskede.

Det er at manifestere på den hårde måde, og det stik modsatte af den måde jeg praktiserer og kan stå inde for manifestering og dets sikre resultater på. Her kan du altså komme ud i store frustrationer, hvis ikke du passer på, men uanset om du praktiserer den hårde eller den lette måde at manifestere på, så er den ikke nødvendig i forhold til Kaizens grundlæggende logik, om at 1+1+1+1+1+1 osv. i sidste ende må give 100. Altså at dit mål er nået.

Du burde ikke møde modstand til slut, når du kan se dit mål krystallisere sig og få fast form i virkeligheden, men mange oplever det dog alligevel, og det skyldes igen, at de har sat sig et for stort mål. Kaizen har ikke brug for manifestering her men blot vanens magt, så det sikres, at det lille skridt bliver foretaget hver dag under den lange tid, som det tager at realisere målet.

Den opgivende udsigt behøver dog ikke manifesteringens begejstrede ånd, idet Kaizen ikke blot sikrer et dagligt boost, men også at du kan tage større skridt efter lidt tid, hvorfor farten bliver sat op til gavn for bevarelsen af optimismen og dedikationen undervejs.

Efter denne gennemgang af de 5 overordnede problemer som opstår på vejen mod et mål, kan det altså konkluderes, at Kaizen godt kan klare sig uden manifestering.

Kaizen: Hvordan enhver let kan gå fra stress til succes med ALT

Frygt

Sådan får du et liv helt fri for frygt og stress

Måske har du end ikke tænkt tanken. Eller måske har du skubbet den fra dig som en pudsig men uvirkelig drøm. Ikke desto mindre er den god nok. Det kan lade sig gøre. Og det er slet ikke så svært, som du måske tror.

Hvis du ikke har læst mit afslørende blogindlæg, så lad os først få på plads, at stress blot er et cover-up for frygt. Mit bud er, at vi voksne har opfundet stress, fordi det ikke er så pinligt at skulle indrømme, at vi faktisk er bange, når vi står foran at skulle nå en hel masse på kort tid.

Det første aspekt der skal belyses, før ambitionen om et liv helt fri for frygt og stress kan lykkes for dig, er den del af stress og frygt, som skabes ved hjælp af dine tanker. Tit er der måske i virkeligheden ikke så meget derude i livet, der skal laves, men tankerne omkring det kan fylde meget. Det er en ekstra guldklump, du får med dig fra mig, men er det stort set udelukkende kun pga. tanker, at du er stresset, så vil jeg henvise til Cektos, som laver kurser, der hurtigt fjerner denne form for stress (du finder dem her.)

Det næste aspekt går på, om din stress eller frygt både skyldes tanker og handling. Altså om du ude i livet faktisk har enormt travlt, og hele tiden har fart på. Hvis det er tilfældet, så kan du fjerne begge typer fra dit liv ved at bruge antistress- og succesfilosofien Kaizen, som er mit speciale, og den hele min blog kredser om. For at få succes med det, er det vigtigt, at du ikke kommer til at spænde ben for dig selv. Se hvordan du undgår at gøre det i det første blogindlæg, der er linket til herunder.

Under det tredje og sidste aspekt komme vi til selve meningen med din evne til at blive stresset eller føle frygt. For det er en mekanisme, som oprindelig er der for at sikre din overlevelse. Og kun det. Ikke for at du skal misbruge denne evne din krop har. I betragtning af at vi har dækket de to andre overordnede aspekter til hvorfor denne mekanisme bliver udløst, vil jeg her gå lidt mere i dybden.

Kommer vi ud for et uheld eller sygdom, hvor vores liv er truet i en eller anden grad, så kan det i nogle tilfælde handle om ren og sker manifestering. Det kan være du har eller havde brug for en pause fra livet, og så blev alvorligt syg. Det kan være du kom i en ulykke, fordi der var noget, du ikke ville hen til.

Dette kan faktisk være en lettelse at erkende. Som da jeg som 15-årig fik hjernerystelse i et trafikuheld på dagen, hvor byfesten startede, som jeg ikke orkede at tage til. Eller som dengang jeg totalskadede vores første bil, fordi jeg hellere ville have en, der var sort. Ikke nogle af de mest prangende oplevelser i mit liv, men det er rart i sådanne situationer at vide, at før noget nyt kan komme, må noget andet blive skiftet ud.

Bliver din frygt og stress aktiveret, fordi du ryger ud i en situation der larmer, så er der tale om noget andet. Det kan være en person i den grad overtræder dine grænser. Det kan være du skær dig eller banker hovedet hårdt ind i noget. I sådanne situationer er der tale om, at der er noget du er ubevidst omkring. Der sidder en overbevisning eller en uvidenhed inde i dig om noget, og universet prøver blot at vække din bevidsthed omkring det.

Stritter du imod, vil du ikke kigge, vil du ikke spørge ind i dig selv, hvorfor du mon lod den person gøre sådan ved dig, eller hvorfor du ikke pakkede en skarp genstand i din taske bedre ind, så vil universet blot forsøge at gøre dig bevidst med endnu skrappere midler næste gang.

Alt hvad du er ubevidst omkring, holder dig fastlåst, og vil dukke op igen og igen, indtil du bliver bevidst om det, og får det sluppet. Hvor længe der skal gå, er op til dig.

Til sidst er der det, jeg vil kalde for terrorbølgen. Den blev for alvor sat i bevægelse, da Bush i 2001 erklærede krig mod terror. Som led i at få dækket vores behov for at være sammen med andre er det ret smart, at hjernen automatisk kopierer andre folks adfærd. Så er der større chance for at blive venner med dem. Når flere kopierer denne personer med denne ide og fokuserer på den, vokser den. Deraf terrorbølgen.

Tilbage i min universitetstid hang vi ud en fredag efter en eksamen. Den ene af mine medstuderende gik i selvsving over, at hun gerne ville i byen, men ikke turde, for det var jo Odense, og der kunne komme et terrorangreb. Et vildt eksempel på hvordan denne ide kan påvirke os.

Hvis du vil fri af terrorfrygten, har bevidstheden om dens opståen og spredning allerede hjulpet dig et stykke. Hænger du fast i denne form for frygt (det kan også være frygt for ulykker eller at noget bare vil gå galt) så er det fordi du har kopieret folk med denne tankegang og siden er blevet tryg ved at have selvsamme tankegang. Du kan bevæge dig ud af trygheden ved at føle frygt ved hjælp af Kaizen.

Start med at tage et bevidst valg om at du nu vælger tilliden og kærligheden til andre mennesker og verden samlet set fremfor frygten.

Jeg blev for nogle år siden fanget i min lejlighed på grund af en mulig bombe lige udenfor, hvor jeg boede. Jeg troede at mit liv var forbi.

Ingenting er forbi eller umuligt. Selv en diagnose på social angst og fobi kunne Kaizen klare. Og vejen fra at gå og være bange for alting til en tryg, tillidsfuld og kærlig holdning til alting.

Virkeliggørelsen af denne drøm er inde for din rækkevidde.

Undgå at jokke i spinaten når du starter med at bruge Kaizen

De 10 største fordele ved at bruge kaizen til at nå dine mål

 

Lidelse

Din største drøm: Fra lidelse til manifestering

Hvad gør du, når længslen efter at se din største drøm gå i opfyldelse, nærmest piner dig til døde?

Først må du feje det rationelle / hovedet væk, der lige hurtigt får lavet en analyse og præcis ved hvad du skal gøre. Du kan godt se at det er smart. Sådan i den virkelige verden Sådan praktisk set. Sådan løsningsorienteret set. Men så er det at dit hjerte begynder at stige i lyd: “Jeg vil ikke den vej!”

Dernæst så skruer du op for hjertet ved at sætte dig for dig selv, så du kan høre hvad det ellers har at sige. Og det siger altid det samme, bare på mange forskellige måder. Du må dykke ned i konflikten. Langt ned. Mærke smerten mindre. Endvidere må du spørge dit underbevidste jeg – som udgør 90% af din person – hvordan du kan handle dig ud af det. Dette blogindlæg var, hvad den fortalte mig.

At skrive sig ud af noget er en ting, at føle sig ud af det er noget helt andet, og er du bare halvt så utålmodig som jeg, så er det i denne situation bare heller ikke nok, det der med at skrive. Når det drejer sig om den største drøm af dem alle.

Så er der kun en vej: At bede englene om hjælp. Hvilket kan sige at være en måde at manifestere på. Og sidder du der, med hjertet fyldt af begær og ulykkelighed på én gang, så er det ofte den blideste vej at gå, har jeg erfaret.

Så det blev så gjort.

Med svar fra underbevidstheden og universet sat i sving, er der kun en ting at gøre. At pleje dig selv, så godt du kan.

Og det gjorde jeg. Jeg satte mig ned og læste videre i min bog “Love for no reason” af Marci Shimoff. Efter at have læst nogle sider, gik det op for mig, at færdiggørelsen af det kapitel jeg var i gang med, ville heale det chakra, som var omdrejningspunktet for den lave vibration, der forhindrede min store drøm i at gå i opfyldelse.

Problemet var løst. Og jeg gjorde dette kun ved hjælp af to ting: at lade mit hjerte dirigere og at tage små skridt.

Nu er der blot at vente på at den smukke følelse der nu strømmer ud fra mit healede chakra manifesterer min største drøm. Og mens jeg venter, plejer jeg min utålmodighed med visheden om at det sker.

Hvilken inspiration kan du tage med dig herfra, der vil sikre manifesteringen af din største drøm?

Lær at rumme den sikre succesfilosofi med de små skridt helt og fuldt ved at følge mig på Facebook her.

 

Manifestering og Modtage

Få vilde resultater når du kombinerer manifestering med succesfilosofi

Læs med her hvad der skete, da jeg kombinerede mine bedste manifesteringstricks med den sikre og lette måde at få succes på.

Det var lidt inden jul og jeg gik og kedede mig lidt, som jeg altid gør inden jul. Så blev jeg lidt trodsig. Nu måtte det altså være min tur til at manifestere noget for sjovt og for nydelsens skyld. Men det skulle også være, sådan at jeg kunne tage imod det, når det så dukkede op, for guderne skal vide, at min give-modtage-balance har været enormt skævt i mange år.

Så på vej ned mod min datters vuggestue gik jeg i gang. Og jeg var ikke gået mere end 50 meter efter jeg havde brugt et af mine bedste tricks, før jeg faldt over en hårbøjle. Jeg tog den resolut op og takkede for gaven. Og jeg fortsatte.

I starten gik der tre dage imellem der kom noget, men så blev det tiere og tiere. Efter en måned, hvor gaverne var blevet ved med at komme og det næsten hver dag, blev jeg stædig, og ville have det til at det skulle være en ting hver dag, og en dag bumpede der 3 ting ned. Det skete faktisk to gange.

Nu er der gået 5 uger og 5 dage og jeg har manifesteret en ting pr. dag i snit og det altid en, som havde mere værdi end den foregående. For mig, og i forhold til hvad der gør mig glad. Det passede perfekt i forhold til at få bragt min give-modtage-balance tilbage i balance. Og at få taget imod og bare nyde.

Prøv bare at læs, hvad jeg manifesterede på de 40 dage:

 1. Hårbøjle
 2. Kogebog om sund kost, som jeg havde opgivet at jagte
 3. Æbleskivepande
 4. Svar fra en højtprofileret coach om hvordan man sælger
 5. Juletræslys vi glemte at slukke i juleferien, så juletræet stod og lyste til glæde for alle dem der kom forbi i juleferien
 6. Privat.
 7. Faldt over en henvisning til bogen “How to love for no reason” af Marci Shimoff, så jeg kan lære at elske mere
 8. Adgang til gratis 2-ugers forløb om penge og følelser
 9. Reol til min datter
 10. 1 uges gratis healingsforløb
 11. Babystol af den dyre og virkelig gode slags
 12. Fik åbnet op for gryden af smertefulde overbevisninger om penge og det at modtage, så jeg kunne heale det
 13. Produktide der kickstarter min indtjening
 14. Billigt kursus om fjernhealing
 15. Salg af barnevogn vi ikke har kunnet komme af med i evigheder
 16. Bankede let nogle nødde- og chokolademuffins sammen en lørdag
 17. Løsning på hvordan jeg kommer bredere ud med mit budskab
 18. Plads til særligt fad med lys på på mit kontor – alligevel
 19. En større blogger har henvist til et af mine rigtigt gode blogindlæg
 20. Glemt…
 21. Min GRATIS online workshop kommer i Alternativets webshop
 22. Kunne skaffe noget arbejde til en ven
 23. Fandt den sandhed, der gør det muligt for mig at tage imod penge i mit firma
 24. Fik god kontakt og venskab med en kvinde, som rådgiver folk om, hvordan man spiser sig rask
 25. Billetter til messen hvor jeg afholder gratis foredrag i København røg ret hurtigt
 26. Blev inviteret med til gratis lukket VIP iværksætter foredragsdag for kvinder af helt ny kontakt
 27. Fik en kanaliseret besked om ordet “fremgang” – det funderer jeg nu over og lader det heale min ærefrygt for fremgang i mit firma
 28. Dyb indsigt om den sande storslåede følelse, som min succesfilosofi (= det jeg kan) vækker i mennesket
 29. Sidste delmål i mega stort projekt nået
 30. Sej t-shirt at sove i
 31. Seje trusser
 32. Totalt fedt markedsføringstip fra uventet kant
 33. Manifestering af chakraklub, hvor der er tid og rum til at arbejde med hvert chakra for billige penge
 34. Bøtter der kan stables (major issue herhjemme ;))
 35. Blogindlæg om det kærlige i at bryde en relation
 36. Privat
 37. Forklaring på bumser i ansigtet selvom man er voksen
 38. Parat til og håndsrækning givet til potentielt vennepar her i min lille by
 39. Mulighed for net tv eksponering fundet
 40. Bevidsthed om og indsigt i hvilke mønstre jeg har med mig fra forholdet til min mor

Vil du også lære at manifestere med en minimal indsats, og samtidig blive god til at tage imod, selvom du måske også har et par skrammer på sjælen ligesom mig, så læs om mit 6-ugers online forløb lige her.

Følelsen af nærende succes

Sådan føles det at få succes på den nærende måde

Jeg har det som om jeg svæver 10 centimeter over jorden. Det bobler af glæde indeni ved tanken om at jeg realiserede min store drøm. At det tilmed var super let, gør mig bare endnu mere estatisk.

Nej, det tør jeg slet ikke tænke på. For så føles det som om jeg skal tisse i buskerne af bare begejstring. Åh nej, jeg kan dårligt holde følelsen ud, hvordan var det nu jeg turde gå i gang overhovedet med sådan en vanvittig stor drøm?

Jo, min mentor satte mig en kæp i hjulet. Sikke noget pjat at jeg ikke kunne købe et nyt og lækkert hus i den mindre Guldkantsdanmark by jeg bor i hvor alt er gammelt og slidt. Jeg læste endda, det var den kommune med flest nedrivningsværdige huse i hele Danmark.

Og jeg blev stik tosset. Og vidste at hun havde ret. For der hvor vi boede blev vi småsyge og vores overskud var altid væk pga. kulde og utætte vinduer.

Så jeg tog mig de pokkers to minutter. Og så koncentrerede  jeg mig helt vildt. I de to minutter. I omkring 14 dage. Ud i kunsten at manifestere. Som jeg endelig havde lært. Og kort efter var vi ude og se på det hus vi nu bor i.

Alt det jeg havde ønsket og følt fik jeg. Og det jeg ikke havde kunnet sætte ord på – en flagstang, de smukkeste gardiner i køkkenet tilmed med udsigt til solnedgangen – de var også blevet til virkelighed.

Jeg har lyst til at løbe rundt. Den lille pige indeni mig – hun stormer rundt ad glæde. Armene over hovedet. Jublende. Jeg selv sidder tavs og stille. Prøver bare at rumme lykkefølelsen så længe som muligt. For jeg kender til den lette og nærende metode til at realisere selv de vildeste drømme. Så det er ikke udfordringen så meget længere. Det er mere det at tillade mig at mærke glæden, når dagen så kommer.

For at kunne blive her lidt endnu, må jeg lade mine øjne fyldes op med tårer. Bare lige et øjeblik til.”